Php دو تابع برای ایجاد فایل و نوشتن در آن و همینطور خواندن فایل دارد

file_put_contents و   file_get_content

من اینجا یک فایل text ایجاد می کنیم و یک متن داخل فایل می نویسم.

 

یک فایل php درست می کنم و این کد رو وارد می کنم

<?php
file_put_contents("test.txt","ساخت یک فایل متنی با پی اچ پی");

 

این تابع دو پارامتر دارد  اولی آدرس فایل که اینجا من چون فقط اسم فایل را نوشتم در همان پوشه ای که فایل php قرار دارد ساخته می شود.

پارامتر دوم هم متنی است که می خواهم درون فایل نوشته شود. اگر فایل php را اجرا کنیم میبینم فایل txt ما ساخته شده است

کار با فایل در php

حالا من همین فایل را می خواهم بخوانم و محتوای آن را در صفحه نمایش دهم. اینجا تابع دوم به کار من می آید:

file_get_content

کد زیر را می نویسم

<?php

echo file_get_contents('test.txt');

فقط  وارد کردن آدرس فایل به عنوان پارامتر این تابع کافی است.

تابع file_get_contents محتوای فایل را می خواند echo  آن را  نمایش می دهد.

کار با فایل در php

 

اگر بخواهید متنی به فایلی که درست شده اضافه کنید باید حواستان باشد که نمی توانید دوباره از file_put_content استفاده کنید چون تمام متن داخل فایل پاک می شود و فایل از اول نوشته می شود.

برای این کار  یکبار باید تمام اطلاعات داخل  فایل را با file_get_content بخوانید بعد  متن جدید را به آن اضافه کنید و در آخر با file_put_content درون فایل بنویسید.

به این شکل:

<?php

$file= file_get_contents('test.txt');

$add=$file . " ".  "اضافه کردن متن به فایل";file_put_contents('test.txt',$add);

تمام اطلاعات فایل در متغیر file$ ذخیره می شود.

در متغیر add$ هم متن جدید را به متن قبلی اضافه می کنم.

در نهایت متغیر add$ را در فایل می نویسم و نوشته به فایل اضافه می شود.

کار با فایل در php